+31 6 17444566
Beestenboeltje Zutphen
info@beestenboeltje.nl
Tuin bezaaid met isolatiebolletjes: wie is verantwoordelijk?

Spouwmuurisolatie is mateloos populair. Zeker nu de energie- en gasprijzen hoog zijn, is de investering al snel terugverdiend. Een van de veel gebruikte isolatiematerialen zijn EPS-parels. Bij Paul en Hans ging het mis: al jaren vinden zij plastic bolletjes in hun tuin. “Een milieuramp in wording”.


Bijzondere putjesschepper

Het is donderdagmorgen. Bij het winkelcentrum Dreiumme in Warnsveld staat een fiets tegen de heg. Achterop twee fietstassen en twee schepnetjes. Een man met een gebogen staaf ijzer loopt rond, tilt de deksels van de rioolputjes op en kijkt in het diepe. Wat is hier aan de hand?
‘Is de putjesschepper weer terug?’, vraag ik gevat, maar humor wordt niet gewaardeerd. Er ontstaat een gesprek, een warrig gesprek. Het duurt een tijdje en dan ben ik erachter. Voor mijn neus staat Olaf die zich met ziel en zaligheid inzet voor slachtoffers van rioolputjes. In Zutphen en Warnsveld stroopt Olaf de wijken af op zoek naar padden, kikkers, hagedissen en salamanders die per abuis de verkeerde afslag hebben genomen. Niet naar sloot of vijver, maar de gaten in de trottoirband. Daar vallen de beestjes pardoes naar beneden in de rioolput. En als er dan niet snel hulp komt, eindigt daar het leven.

Deze column verscheen eerder in https://www.contactzutphen.nl (Lees daar verder)

Over ons

“Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving, artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor de flora en fauna kunnen worden veroorzaakt , verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem hunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is. “Blabla chocoladevla